Wallendal 3. til 6. etasje for LAB AS 2016 SE Arkitektur

Rehabilitering av Wallendahlbygget i kvartalet mellom Strandgaten og Strandkaien, med fokus på å bevare byggets opprinnelige estetikk.

Med påsyn fra byantikvaren renskes 7 000 kvadratmeter til skallet, vinduer byttes, tak tekkes, fasaden males og heisene byttes. Det oppføres også helt nytt inngangsparti til bygget basert på innspill fra byantikvaren.

Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS utførte tømrer- og systeminnrednings- arbeidet.

Category :

Bygginnredning

Client :

SteelThemes

Date :

10/11/2021

Rating :